Strategisch ontwerp

Het is relatief eenvoudig om een grote hoeveelheid nieuwe en innovatieve ideeën te verzinnen, maar het implementeren en selecteren van de juiste ideeën is een stuk lastiger. Met behulp van strategisch ontwerp en bijbehorende middelen wordt er binnen het innovatieproces op een bredere en meer systeemgerichte manier toegewerkt richting impactrijke oplossingen. Ideeën moeten op juiste waarde worden geschat, het doel moet daarbij niet uit het oog worden verloren en een efficiënte koers moet worden ingezet waarop nieuwe ideeën geïmplementeerd kunnen worden.

De middelen die we daarvoor reeds zijn gemaakt zien we als proceswaarborgers en -versnellers: het zijn levende visuele documenten om o.a. een gezamenlijk begrip van het project en de hoofduitgangspunten te ontwikkelen. Ze staan open voor input vanuit alle kanten, geven sturing en laten ons daarmee stappen zetten.

 

Samenwerking

Het merendeel van de respondenten vindt dat de oplossing voor de doorstroming van de A2 randweg en A50 moet voortkomen uit een samenwerking van partijen. Op de tweede plaats staat Rijkswaterstaat, in het algemeen geassocieerd met wegenbouw en daardoor voor veel mensen ook tastbaar verbonden met infrastructurele oplossingen.

Stel, binnen 10 jaar komt de hele A2 randweg en de A50 vol te staan, wie vind jij dat dit dan moet oplossen? (%)