Communityplatform
Communityplatform
Samenwerkende reizigers voor een bereikbaar Eindhoven
 

A2 Randweg Eindhoven

 

Zuidoost-Brabant groeit! De economie trekt aan en er is volop beweging. Ook op de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 Veghel–Eindhoven is deze groei te merken. We maken met z’n allen veelvuldig gebruik van deze rijkswegen. Dat heeft een merkbaar effect op de doorstroming. Vrijwel dagelijks staat er file op de A2, N2 en de A50. Door de aanhoudende economische ontwikkelingen zal het personen- én vrachtverkeer almaar toenemen. Daarmee komt de bereikbaarheid van de regio verder onder druk te staan. Eind september 2017 is daarom een probleemanalyse gestart voor de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50. Het onderzoeksgebied loopt vanaf de A50 bij Veghel tot en met knooppunt Leenderheide, waar de A2 en N2 aansluiten op de A67 (ten zuiden van Eindhoven). In de zomer van 2019 worden de eindresultaten gepresenteerd. Dan worden ook concrete voorstellen gedaan voor vervolgstappen.

Doelstellingen

Het primaire doel van het onderzoek is om knelpunten op de A2, N2 en de A50 te bepalen. Dat doen we door twee ‘brillen’ op te zetten. De eerste bril is de traditionele verkeersanalyse. Met behulp van beschikbare data zoals verkeerstellingen, ongevallencijfers en verkeersmodellen die een toekomstperspectief weergeven, worden de huidige maar ook de toekomstige verkeerssituaties geanalyseerd. 

De tweede bril is nieuw binnen overheidsland: de social design methodiek. Met belanghebbenden gaan we in gesprek om hun huidige én toekomstige knelpunten in beeld te brengen. Onder belanghebbenden verstaan we de weggebruiker, de ondernemer om de hoek, de buurtbewoner. Iedereen die iets te maken heeft met de A2 en de A50. Door de knelpunten vanuit de verkeersanalyses en visie van de belanghebbenden te combineren komen we tot een uitgebalanceerde analyse.

 
Van Veghel tot aan knooppunt Leenderheide.

Van Veghel tot aan knooppunt Leenderheide.

 
 
 

flyover.jpg
 
 

SmartwayZ.NL

 
 

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.” Dat is het motto van SmartwayZ.NL, het mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland. Onze opgave, de A2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven, is onderdeel van SmartwayZ.NL. Dit motto onderschijven wij dan ook volledig.

 

De A2 rondom Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven zijn onderdeel van een groter netwerk binnen Zuid-Nederland. Problemen op het ene traject hebben invloed op het andere traject (bijv. de A67 of de A58). Dit geldt ook voor maatregelen. Daarom maakt deze probleemanalyse deel uit van SmartwayZ.NL. Binnen dit mobiliteitsprogramma werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Voor meer informatie over SmartwayZ.NL verwijzen wij je graag door naar de website www.smartwayz.nl.

ehv2.jpg