Communityplatform
Communityplatform
Samenwerkende reizigers voor een bereikbaar Eindhoven
 
 

Help mee de bereikbaarheid van Eindhoven te verbeteren!

 
 
 
414753.jpg
 

Zuidoost-Brabant groeit! De toenemende bedrijvigheid trekt steeds meer mensen naar de regio. Om te wonen en te werken. Dat brengt ook meer verkeer met zich mee. Dat is te merken; het wordt steeds moeilijker om op de afgesproken tijd op de plaats van bestemming te komen.

De hoeveelheid bedrijven en reizigers in de regio begint zo groot te worden dat het noodzakelijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het bereikbaar houden van de regio.

 
 
 

Jij ook?

Deel jouw ervaringen en verbetertips door deel te nemen aan onze enquête!

 
 
 
463211b.jpg

De opgave

Binnen het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL is eind september 2017 een probleemanalyse gestart voor de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 Veghel–Eindhoven. Aanleiding was de aanhoudende economische groei van de regio en daarmee gepaard gaande druk op de bereikbaarheid van de regio.

Binnen de probleemanalyse willen de betrokken overheden de feitelijke en door gebruikers ervaren - huidige en toekomstige - knelpunten op de A2, N2 en A50 bepalen. Door kennis proactief te delen, maar ook te leren van anderen. Reizigers zoals jij worden actief betrokken. Zo denken én werken we samen aan oplossingen. En komen we tot diensten waar iedereen ook echt wat aan heeft.

Het onderzoeksgebied loopt vanaf de A50 bij Veghel tot en met knooppunt Leenderheide, waar de A2 en N2 aansluiten op de A67 (ten zuiden van Eindhoven). In de zomer van 2019 worden de eindresultaten gepresenteerd. Dan worden ook concrete voorstellen gedaan voor vervolgstappen.


SmartwayZ.NL

De probleemanalyse ‘A2 Randweg Eindhoven’ is een deelopgave van SmartwayZ.NL. Dat is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven en richt zich op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert - Eindhoven, de N279 Veghel - Asten en Zuidoost-Brabant. Het programma heeft een looptijd tot 2026. Kijk op www.smartwayz.nl voor meer informatie.

 
 

De knelpuntenkaart

Aan de hand van een reeks gesprekken met reizigers op en rondom de A2 en N2 randweg in Eindhoven brengen we ervaringen, wensen en ideeën in kaart.

 
 
 
meerenakkerweg.jpg

Planning

 

Onderzoek

Interviews met reizigers
September t/m december 2018

Stakeholdersessies
September 2018 t/m januari 2019

Enquête reizigerspanel SmartwayZ.NL
Oktober t/m november 2018

Enquête verspreid via social media
November t/m december 2018

Uitkomsten

Interviews met reizigers
Eerste inzichten zijn te vinden op de Knelpuntenkaart.

Enquête inzichten
Januari 2019

Eindrapportage
Maart 2019